Tiến độ dự án Biên Hòa Universe Complex

Cập nhật tiến độ dự án Biên Hòa Universe Complex tháng 1/2022

  • Tiến độ mới nhất Biên Hòa Universe Complex
  • Thi công hầm Block Modern và Clever
  • Thi công thép sàn tầng 1 Block Lucky và Dynamic
  • Ép cọc kết hợp đào hố móng Block Passion.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


0936690694