Blog

Tiến độ dự án Bcons Green View 10/2020

Cập nhật tiến độ dự án Bcons Green View 10/2020
Một số hình ảnh từ dự án Bcons Green View đang xây dựng cập nhật ngày 29 tháng 10 năm 2020. Hiện tại dự án căn hộ Bcons Green View đã đổ xong sàn tầng 4 tháp Bcons Green View.
Thông tin dự án Bcons Green View: https://bdsonline.com.vn/bds/bcons-green-view/

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Vừa đăng ký tham quan dự án