Blog

Cập nhật tiến độ dự án Bcons Green View 8/2020

Một số hình ảnh từ dự án Bcons Green View đang xây dựng cập nhật ngày 3/8/2020

– Hiện tại dự án đã hoàn thành xong phần móng.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


0936690694