Blog

Cập nhật tiến độ dự án Bcons Green View 22/08/2020

Một số hình ảnh từ dự án Bcons Green View đang xây dựng cập nhật ngày 22 tháng 08 năm 2020.

– Hiện tại dự án đã hoàn thành xong coffa phần sàn hầm B1.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Vừa đăng ký tham quan dự án