Blog

Cập nhật tiến độ dự án Bcons Garden 7/2020

Một số hình ảnh từ dự án Bcons Garden đang xây dựng cập nhật ngày 11 tháng 07 năm 2020.

– Hiện tại dự án đã hoàn thành xong phần móng.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Vừa đăng ký tham quan dự án