Blog

Cập nhật tiến độ dự án Bcons Garden 22/08/2020

Một số hình ảnh từ dự án Bcons Garden đang xây dựng cập nhật ngày 22 tháng 08 năm 2020.

– Hiện tại dự án đã hoàn thành xong phần bê tông sàn tầng 1 tháp B và C.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Vừa đăng ký tham quan dự án