Blog

Cập nhật dự án Bcons Miền Đông 26/03/2020

Cập nhật dự án Bcons Miền Đông 26/03/2020

Một số hình ảnh từ dự án Bcons Miền Đông đang xây dựng cập nhật ngày 26 tháng 03 năm 2020.

– Block A: đã đổ xong bê tông tầng 16
– Block B: đang trong quá trình lên cốp pha tầng 18

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Vừa đăng ký tham quan dự án