Blog

Cập nhật dự án Bcons Miền Đông 20/05/2020

Một số hình ảnh từ dự án Bcons Miền Đông đang xây dựng cập nhật ngày 20 tháng 05 năm 2020.

– Block B: đã đổ xong bê tông tầng 22

 

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


0936690694